דפ הבית
אייקידו ריאלי
אייקידו למי
המורה
מיקום ושעות אימון
תמונות וסרטים
צור קשר
בחינות

 

 

תוכנית בחינות לדרגות קיו 5,4,3,2,1

 

קיו 5 למבוגרים (חגורה צהובה)

1.צורות אוקמי: מאה,עוסירו,גיקו,טוביקונדא,דנטו,ריוקאטה,מונה-טאטת

2.כל צורות תאי-סבאקי:תנקאי,עוסירו-תנקאן,ירימי-תנקאן,תנקאן-תנקאי,טוביקונדא,1ו2 קומבינציות

 

אייקידו ריאל'-תנואות בסיסיאות


3.דזיו-ואדזה

4.קוסה דורי - איקיו(אורה)

5.קוסה דורי - שיחו נגה(אורה)

6.קתטא דורי -שיחו נגה (צורה 2)

7.קוסה דורי - אירימי נגה(אורה)

8.קתה דורי - ניקיו

9. קוסה דורי - קוטא גיישי

10.שומן אוצ'י - איקיו(אורה)

11. יוקומן אוצ'י - איקיוו

12. עוסירו ארי דורי - איקיוו

13.עוסירו ריו ברותו דורי -אשיקיו


קיו 5 לילדים

1.צורות אוקמי: מאה,עוסירו

2.כל צורות תאי-סאבאקי:תנקאי,עוסירו-תנקאן,ירימי-תנקאן,תנקאן-תנקאי,טוביקונדא,1ו2 קומבינציות

3.אותמה דורי - איקיו

4.עוסירו ארי דורי - ניקיו
5. יוקו דורי-איקיו אורה(אגנה נגד גנב)

6.ריו מוצ'י דורי - אוצ'י איקיו

7. קוסה דורי - אוצ'י תנקן ניקיו

8.קוסה דורי - איקיו אורה

9.קתה,מונה דורי - איקיו


 

 

קיו 4 (חגורה כתומה) למבוגרים

1.תוכנית בחינה למבוגרים קיו 5

2. תכניכות מכות ובעיטות

3.דזיו-ואדזה

4. קטתה דורי - אודה גרמי

5. קוסה דורי - ניקיו (דרך אוצ'י תנקן)

6.ריו תה מוצ'י דורי -שיחו נגה

7.שומן אוצ'י - ניקיו אומותה

8. מבסי גירי -אשיקיו

9.יוקומן אוצ'י -סאנקיו ייובי

10.ריו תה דורי - קותה גיישי(ריתוק ניקיו בעמידה)

11.שומן אוצ'י - אירימי נגה

12.שומן אוצ'י - ניקיו (אורה)

13.גדן טנתו צוקי - ניקיו (אומותה)

14.עוסירו ריו תה דורי - ניקיו(אומותה)לילדים קיו 4

1. תוכנית בחינה לילדים קיו 5

2. קטתה דורי - איקיו אומותה

3. קוסה דורי( לחיצת יד) - אומותה מבסי-איקיו( קרוסלה )

4.עוסירו ריו ברותו דורי - עובי איקיו

5. ריו תה אוצ'י דורי - סותו ניקיו 2 וריאצייה.

6.ריו תה מוצ'י דורי - ניקיו דרך חזה

7.שומן אוצ'י - ריו אגה אוצ'י


 

קיו 3 למבוגרים (חגורה ירוקה)

 

תוכנית בחינה למבוגרים קיו 5 ו4

1.דזיו-ואדזה נגד 2 התקפות מוגדרות

2.יוקומן אוצ'י - שיחו נגה

3.צ'ודן צוקי -אירימי נגה

4.מונה דורי - שיחו נגה

5.יוקומן אוצ'י - עודה קימה נגה

6.קוסה דורי - תנקן סנקיו עובי

7.שומן אוצ'י - סנקיו עובי

8.מייה גירי - סותו גתמה

9.צ'ודן צוקי - ניקיו אורה

10.יוקומן אוצ'י - קוקיונגה איקיו

11.עוסירו ארי דורי - אירימי נגה

12.עוסירו ריו תה דורי - סנקיו עוביטכניקות ל קיו 3 לילדים

תוכנית בחינה קיו לילדים 5 ו4

1. ריו מוצ'י דורי - אוצ'י תנקן ניקיו 2 וריאציה

2. יוקומן אוצ'י(סטירה) - איקיו

3. גדן צוקי - איקיו

4.עוסירו ריו קתה - איקיו

5. קוסה דורי (לחיצת יד) - אוצ'י תנקן ניקיו(חיתוך)

6. אמפי דורי (נעילת צווד-קולר) -אוטושי

7. שומן אוצ'י -איקיו אורה


 

קיו 2 למבוגרים (חגורה כחולה)

 

 

תוכנית בחינה למבוגרים קיו 5,4,3

1. דזיו-ואדזה נגד 2 התקפות שונות

2. שומן אוצ'י טנתו -סנקיו

3. צ'ודן טנתו צוקי - אודה עוסייה

4. יוקומן אוצ'י- קובי נגה

5.מונה דורי מן אוצ'י - אירימי נגה

6. מבסי גירי -קותה גטמה

7.עוסירו ריו תה דורי - אירמי נגה

8. עוסירו ריו תה דורי - קובי נגה

9. צ'ודן צוקי - אירימי נגה (קצר)

10. יוקומן אוצ'י - אודה גרמי(ריתוק ניקיו בעמידה

11.יוקומן אוצ'י - קותה גיישי חוקותו (ריתוק כף יד ומרפק)

12.שומן אוצ'י -אודה עוסייה

12. תצוי - אשי בראי אירימי נגה

13. תצוי - אודה קימה נגה קושי נגה

14.תצוי - אייקי אותושיקיו 2 לילדים

תוכנית בחינה קיו לילדים 5,4,3

1. שומן אוצ'י - סוטו ניקיו

2. עוסירו קיו ברוטו דורי - אשי קובי

3. עוסירו ריו תה דורי - סנקיו

4. ריו תה מוצ'י דורי - קותה גיישי ניקיו

5. יוקומן אוצ'י - סומי אוטושי

6. מבסי גירי - אשיקובי


 

קיו 1 למבוגרים (חגורה חומה)

 

תוכנית בחינה למבוגרים קיו 5,4,3,2

1. דזיו-ואדזה נגד 3

2. ארי דורי - קוקיו נגה

3. עוסירו קובי שימה - ניקיו

4. עוסירו ריותה דורי - דזיודזי גרמי

5. דזיודן צוקי - אירימי נגה

6. דזיודן צוקי - קותה גיישי

7. עוסירו ריותה דורי -מונה שימה אודה עוסייה

8. יוקו תנטו אוצ'י - גוקיו

9. גדן תנטו צוקי - אודה גרמי

10. קתה דורי תנטו אוצ'י - איקיו אורה

11. צ'ודן תנטו צוקי - חידזי ניקיו

12. יוקומן אוצ'י - אודה גרמי

13. איום אקדח מקדימה - אודה עוסייה

14. איום אקדח מאחורה - אומותה חידזי איקיו,ניקיוקיו 1 לילדים

בחינה קיו לילדים 5,4,3,2

1. עוסירו ארי דורי - אירימי נגה

2. עוסירו ארי דורי - קוקיו נגה

3. עוסירו קטתה דורי קובי שימה - איקיו

4. קטתה דורי - אוצ'י ניקיו

5. קוסה דורי - תנקן אוצ'י סנקיו

6. עוסירו ארי דורי - חידזי קימה

7. אלגוריתם צוקי טאי סבקי.


1 דן חגורה שחורה , מסטר

 

Copyright © 2005aikido-real.co.il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EditRegion4